صحبت‌های در گوشی وزرا در جلسه هیات دولت + عکس

صحبت‌های در گوشی وزرا در جلسه هیات دولت + عکس


38

1400/3/6

14:31


جلسه امروز هیات دولت به ریاست حسن روحانی برگزار شد.

صحبت‌های در گوشی وزرا در جلسه هیات دولت + عکس

صحبت‌های در گوشی وزرا در جلسه هیات دولت + عکس

صحبت‌های در گوشی وزرا در جلسه هیات دولت + عکس

صحبت‌های در گوشی وزرا در جلسه هیات دولت + عکس

صحبت‌های در گوشی وزرا در جلسه هیات دولت + عکس

صحبت‌های در گوشی وزرا در جلسه هیات دولت + عکس

صحبت‌های در گوشی وزرا در جلسه هیات دولت + عکس

 

تصویری


ویدئو