ابطحی: اشتباه اصلاح‌طلبان حمایت از روحانی بود

منبع: برترین ها

44

1400/3/6

16:02


رئیس دفتر پیشین سیدمحمد خاتمی در دورۀ ریاست جمهوری می گوید اشتباه اصلاح طلبان حمایت از حسن روحانی بود.

رئیس دفتر پیشین سیدمحمد خاتمی در دورۀ ریاست جمهوری می گوید اشتباه اصلاح طلبان حمایت از حسن روحانی بود.

محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر پیشین سیدمحمد خاتمی در دورۀ ریاست جمهوری او به خبرنگار لیبراسیون گفته است که اشتباه اصلاح طلبان حمایت از حسن روحانی بوده که به گمان ابطحی بزرگترین ضربه را به اصلاح‌طلبان زد، زیرا، به گفتۀ ابطحی جوانانی که دورۀ اصلاح طلبان در قدرت را نشناخته‌اند گمان کردند که اصلاحات یعنی حسن روحانی.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو