رای گیری انتخابات ریاست جمهوری وسط جنگ + عکس

رای گیری انتخابات ریاست جمهوری وسط جنگ + عکس


38

1400/3/6

17:35


تصاویری از رای گیری انتخابات ریاست جمهوری در جبهه‌های دفاع مقدس

رای گیری انتخابات ریاست جمهوری وسط جنگ + عکس

رای گیری انتخابات ریاست جمهوری وسط جنگ + عکس

رای گیری انتخابات ریاست جمهوری وسط جنگ + عکس

رای گیری انتخابات ریاست جمهوری وسط جنگ + عکس

رای گیری انتخابات ریاست جمهوری وسط جنگ + عکس

 

تصویری