کدخدایی، در توئیتی با وام گرفتن از بیانات رهبر انقلاب در ارتباط تصویری  با نمایندگان مجلس یازدهم نوشت:« هم زمانی صحت نظر شورا و صلاحیت فرد: عدم احراز صلاحیت برخی افراد به معنی بی صلاحیتی آنان نیست بلکه به این معنا است که شورای نگهبان با توجه به گزارشها ، امکانات و آشنایی های خود نتوانسته صلاحیت آن فرد را تشخیص دهد، اگر چه ممکن است آن فرد صلاحیت بالایی هم داشته باشد.

این توئیت با هشتگ انتخابات ۱۴۰۰ منتشر شده است. 

بازنشر یک جمله مهم رهبر انقلاب در توئیتر سخنگوی شورای نگهبان