امیرمسعود بیگدلی، بر اثر کرونا درگذشت

منبع: برترین ها

39

1400/3/6

18:36


امیرمسعود بیگدلی، از هنرمندان فعال تئاتر، پس از چند روز مبارزه با بیماری کرونا، در سن ۴۱ سالگی درگذشت.

ایرنا: امیرمسعود بیگدلی، از هنرمندان فعال تئاتر، پس از چند روز مبارزه با بیماری کرونا، در سن ۴۱ سالگی درگذشت.

امیرمسعود بیگدلی، بر اثر کرونا درگذشت

بیگدلی متولد ۱۳۵۹ بود و از جمله آثار هنری او می‌توان به «خورشید در آغوش باران»، «وقتی علاالدین چراغ جادو نداشت»، «سمفونی روی گدازه... »، «چشمهایش دو زمزمه» و... اشاره کرد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو