توپ، تانک، فشفشه، واکسن باید تزریق شه!

منبع: برترین ها

48

1400/3/6

22:57


انتشار اخبار و گزارش‌هایی از حواشی ازدحام افراد سالخورده در مرکز واکسیناسیون ساعی، سوژه انتشار کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد در شهرآرا شد.

انتشار اخبار و گزارش‌هایی از حواشی ازدحام افراد سالخورده در مرکز واکسیناسیون ساعی، سوژه انتشار کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد در شهرآرا شد.

توپ، تانک، فشفشه، واکسن باید تزریق شه!

 

مطالب مشابه