حمله ویژه به مزرعه‌های بیت‌کوین!

منبع: برترین ها

42

1400/3/6

23:30


انتشار اخباری درباره تیراندازی به مأموران برقی که برای جمع‌آوری یک مزرعه رمز ارز عازم ماموریت شده بودند سوژه کارتونی از کیون زرگری در شهرونگ شد.

انتشار اخباری درباره تیراندازی به مأموران برقی که برای جمع‌آوری یک مزرعه رمز ارز عازم ماموریت شده بودند سوژه کارتونی از کیون زرگری در شهرونگ شد.

حمله ویژه به مزرعه‌های بیت‌کوین!

مطالب مشابه