نطق کامل و جنجالی مسعود پزشکیان در مجلس

منبع: برترین ها

21

1400/3/10

23:52


ویدئویی از نطق کامل و جنجالی مسعود پزشکیان در اعتراض به رد صلاحیتش را ببینید.

خبرآنلاین: ویدئویی از نطق کامل و جنجالی مسعود پزشکیان در اعتراض به رد صلاحیتش را ببینید.

نطق کامل و جنجالی مسعود پزشکیان در مجلس

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو