مواجهه توئیتری محسن رضایی و عباس عبدی

منبع: برترین ها

9

1400/3/18

12:51


محسن رضایی، کاندیدای انتخابات به اظهارات اخیر عباس عبدی، فعال سیاسی واکنش نشان داد.

برترین‌ها: محسن رضایی، کاندیدای انتخابات به اظهارات اخیر عباس عبدی، فعال سیاسی واکنش نشان داد.

مواجهه توئیتری محسن رضایی و عباس عبدی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو