کنایه آشنا به رئیسی: با کرونا هم‌نشینی نکنید

منبع: برترین ها

6

1400/3/20

13:49


مشاور سابق رئیس‌جمهور در توئیتی به برگزاری میتینگ انتخاباتی رئیسی در اهواز واکنش نشان داد.

برترین‌ها: مشاور سابق رئیس‌جمهور در توئیتی به برگزاری میتینگ انتخاباتی رئیسی در اهواز واکنش نشان داد.

حسام الدین آشنا نوشت:

با کرونا هم‌نشینی نکنید. کرونا را انتخاب نکنید. برای شکست کرونا برنامه بدهید.

لینک زیر را در همین رابطه بخوانید: 

کنایه همتی به میتینگ تبلیغاتی رئیسی در اهواز

کنایه آشنا به رئیسی: با کرونا هم‌نشینی نکنید

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو