«نعمتِ حضور»؛ ویژه‌نامه‌ی محتوایی همسنگرهای مسجدی

10

1400/3/20

23:24


کامل ترین بسته محتوایی ویژه انتخابات 1400 با عنوان «نعمتِ حضور» آماده دریافت می باشد.

«نعمتِ حضور»؛ ویژه‌نامه‌ی محتوایی همسنگرهای مسجدی

 محتوای آموزشی با عنوان «انتخابات، تکرار یا تغییر»
پاسخ به شبهات انتخاباتی
سامانه‌ی اصلح یاب (انتخاب کاندیدای اصلح بر اساس معیارهای بیان‌شده توسط رهبر معظم انقلاب توسط کاربران)
منبرک‌های انتخاباتی
محتوای چندرسانه ای 
منشورات 
بسته‌های نمایشگاهی
 
دسترسی از طریق  آدرس: https://masjedona.ir/hozoor
 

«نعمتِ حضور»؛ ویژه‌نامه‌ی محتوایی همسنگرهای مسجدی

 
 
منبع:سراج 24

تصویری


ویدئو