مهرعلیزاده از حضور در انتخابات انصراف داد

منبع: برترین ها

23

1400/3/26

06:52


محسن مهرعلیزاده از حضور در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انصراف داد.

خبرنگار إیرنا کسب اطلاع کرد که محسن مهرعلیزاده در نامه ای به وزیر کشور از ادامه حضور در رقابت های انتخاباتی انصراف داد.

مهرعلیزاده از حضور در انتخابات انصراف داد

تصویری


ویدئو