تصادف هواپیمای SSJ ۱۰۰ در روسیه

منبع: برترین ها

22

1400/3/27

11:20


در نتیجه این حادثه، ۴۱ نفر از جمله یک مهماندار هواپیما جان خود را از دست دادند. ۳۳ مسافر و ۴ خدمه دیگر زنده مانده بودند.

برترین‌ها: در نتیجه این حادثه ، ۴۱ نفر از جمله یک مهماندار هواپیما جان خود را از دست دادند. ۳۳ مسافر و ۴ خدمه دیگر زنده مانده بودند.

تصادف هواپیمای SSJ ۱۰۰ در روسیه

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو