مهرعلیزاده: به همتی و لیست جمهور رای دادم

منبع: برترین ها

29

1400/3/28

21:05


مهرعلیزاده، کاندیدای انصرافی انتخابات در توئیتی نوشت: به همتی و لیست جمهور رای دادم.

برترین‌ها: مهرعلیزاده، کاندیدای انصرافی انتخابات در توئیتی نوشت: به همتی و لیست جمهور رای دادم.

مهرعلیزاده: به همتی و لیست جمهور رای دادم

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو