سخنگوی ستاد انتخابات گفت: زمان رای‌گیری به پایان رسید و دیگر تمدید نمی‌شود؛ فقط کسانی که در شعب هستند می‌توانند رای بدهند.