عطاءالله مهاجرانی در توئیتی نوشت: تحریم انتخابات شکست خورد.

توئیت عطاءالله مهاجرانی درباره انتخابات ۱۴۰۰