عباس بوعذار نفر دوم انتخابات شد!

منبع: برترین ها

28

1400/3/29

18:27


حمید حاجی پور، روزنامه‌نگار در توئیتی نوشت: عباس بوعذار در لیست کاندیداها براساس رای آوری نفر دوم شد.

برترین‌ها: حمید حاجی پور، روزنامه‌نگار در توئیتی نوشت: عباس بوعذار در لیست کاندیداها براساس رای آوری نفر دوم شد.

عباس بوعذار نفر دوم انتخابات شد!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو