خواننده‌های ایرانی برای زدن واکسن پول گرفته‌اند؟

منبع: برترین ها

14

1400/4/1

14:07


خواننده‌های ایرانی برای زدن واکسن کرونای ایرانی پول گرفته اند؟ گرشا رضایی خواننده پاپ پاسخ می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران: خواننده‌های ایرانی برای زدن واکسن کرونای ایرانی پول گرفته اند؟ گرشا رضایی خواننده پاپ پاسخ می‌دهد.

خواننده‌های ایرانی برای زدن واکسن پول گرفته‌اند؟

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو