کشف راه جدید برای درمان «قطع نخاع»

منبع: برترین ها

15

1400/4/3

16:15


اصلاحات نیوز خبر داد که راهکار جدید برای درمان قطع نخاع توسط دانشمندان کره جنوبی کشف شده است.

اصلاحات نیوز خبر داد که راهکار جدید برای درمان قطع نخاع توسط دانشمندان کره جنوبی کشف شده است.

برای اولین بار در تاریخ؛ درمان قطعی «قطع نخاع»

دانشمندان کره جنوبی با کمک ابزار فوق پیشرفته پزشکی توانستند بیماران قطع نخائی را درمان کنند که بتوانند سر پا بایستند و راه بروند!

برای اولین بار در تاریخ؛ درمان قطعی «قطع نخاع»

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو