علت تصادف امروز اتوبوس سربازان چه بود؟

منبع: برترین ها

21

1400/4/4

00:00


فرمانده انتظامی استان یزد گفت: علت اصلی تصادف اتوبوس در دهشیر ، سرعت زیاد و مهارت نداشتن راننده در استفاده از سامانه ثانویه ترمز بوده است.

صداوسیما: فرمانده انتظامی استان یزد گفت: علت اصلی تصادف اتوبوس در دهشیر ، سرعت زیاد و مهارت نداشتن راننده در استفاده از سامانه ثانویه ترمز بوده است.

علت تصادف امروز اتوبوس سربازان چه بود؟

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو