آموزش و پرورش پاسخ سازمان سنجش را داد

منبع: برترین ها

6

1400/4/19

23:10


معاون وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به درخواست سازمان سنجش برای ارائه مدرک درباره سختی سوالات کنکور گفت: در کنکور امسال ۱۶ سوال خارج از کتاب، ۲۱ سوال خارج از اهداف کتاب و ۳ سوال اشتباه بود‌.

صداوسیما: معاون وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به درخواست سازمان سنجش برای ارائه مدرک درباره سختی سوالات کنکور گفت: در کنکور امسال ۱۶ سوال خارج از کتاب، ۲۱ سوال خارج از اهداف کتاب و ۳ سوال اشتباه بود‌.

آموزش و پرورش پاسخ سازمان سنجش را داد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو