واکنش مدیری به رشته تحصیلی عجیب شرکت‌کننده

منبع: برترین ها

9

1400/4/20

07:43


شرکت‌کننده مسابقه دورهمی بعد از اعلام رشته تحصیلی عجیب خود، با واکنش جالب مهران مدیری و تماشاچیان مواجه شد.

برترین‌ها: شرکت‌کننده مسابقه دورهمی بعد از اعلام رشته تحصیلی عجیب خود، با واکنش جالب مهران مدیری و تماشاچیان مواجه شد.

واکنش مدیری به رشته تحصیلی عجیب شرکت‌کننده

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو