اعتراض به سواستفاده برخی از تشنگی مردم

منبع: برترین ها

4

1400/4/20

07:53


این روزها بی آبی در سیستان و بلوچستان باعث شده خانواده های زیادی تشنه بمانند. طبق گزارش ها حدود 2500 روستای این استان زیرساخت های لازم از جمله لوله کشی آب برای آب رسانی را ندارند و 930 روستا هم با تانکر آب رسانی می شوند.

خراسان: این روزها بی آبی در سیستان و بلوچستان باعث شده خانواده های زیادی تشنه بمانند. طبق گزارش ها حدود 2500 روستای این استان زیرساخت های لازم از جمله لوله کشی آب برای آب رسانی را ندارند و 930 روستا هم با تانکر آب رسانی می شوند.

سوء استفاده از تشنگی مردم

در این میان برخی خیران به کمک مردم منطقه رفتند و برخی هم برای خودی نشان دادن چند بسته آب معدنی بردند و مردم را به صف کردند تا با آن ها فیلم و عکس بگیرند. تصاویری از این حرکت زشت و ناپسند در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که واکنش های زیادی داشت.

کاربری نوشت: «مردم رو برای یک بسته آب معدنی تو صف کردن و ازشون فیلم گرفتن، این چه وضع کمک کردنه؟ شرم کنید.»

کاربر دیگری نوشت: «شرم بر اون مسئولانی هم که با کم کاری برای رفع تنش آبی این مردم کاری نکردن.»

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو