لوگوی یک میلیارد و 600 میلیونی یک پویش جنجالی شد! +عکس

2

1400/4/20

09:12


یکی از موضوعاتی که چند روز است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته، هزینه های شهرداری تهران در خصوص پویش تهران 1400 است.

لوگوی یک میلیارد و 600 میلیونی یک پویش جنجالی شد! +عکس

لوگوی یک میلیارد و 600 میلیونی یک پویش جنجالی شد! +عکس

منبع: خراسان

تصویری


ویدئو