وضعیت بحرانی آب در سدهای خوزستان+ عکس

وضعیت بحرانی آب در سدهای خوزستان+ عکس


7

1400/4/20

09:12


وضعیت بارش‌ها در سال آبی 1400-1399 باعث کاهش آورد آب رودخانه‌ها و به تبع آن کاهش ذخایر سدها شده است. این وضعیت در سدها شرایط دشواری برای تامین آب بخش‌های مختلف به وجود آورده و زمینه‌ساز تنش آبی شده است.

وضعیت بحرانی آب در سدهای خوزستان+ عکس

 

 

منبع: ایرنا

وضعیت بحرانی آب در سدهای خوزستان+ عکس

وضعیت بحرانی آب در سدهای خوزستان+ عکس

وضعیت بحرانی آب در سدهای خوزستان+ عکس

منبع: خبرآنلاین

تصویری


ویدئو