چند توصیه برای آرام کردن بچه‌ها هنگام خاموشی+ اینفوگرافیک

4

1400/4/20

09:12


در زمان قطعی برق ممکن است کودکانمان ناآرامی کنند. حال با چند ترفند ساده می‌توان از بروز این ترس و ناآرامی جلوگیری کرد.

چند توصیه برای آرام کردن بچه‌ها هنگام خاموشی+ اینفوگرافیک

چند توصیه برای آرام کردن بچه‌ها هنگام خاموشی+ اینفوگرافیک

 

 

 منبع: جام‌جم

تصویری


ویدئو