واکنش ستاد کرونا به سفر مردم ایران به ارمنستان

منبع: برترین ها

13

1400/4/20

09:59


رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا به سفر مردم ایران به ارمنستان برای واکسیناسیون واکنش نشان داد.

برترین‌ها: رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا به سفر مردم ایران به ارمنستان برای واکسیناسیون واکنش نشان داد.

واکنش ستاد کرونا به سفر مردم ایران به ارمنستان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو