ساخت بلندترین قلعه شنی جهان در دانمارک + عکس

ساخت بلندترین قلعه شنی جهان در دانمارک + عکس


8

1400/4/20

10:14


بلندترین قلعه شن و ماسه جهان در دانمارک تکمیل شد، به گفته طراحان آن، ارتفاع آن به بیش از ۲۰ متر رسید و نزدیک به ۵۰۰۰ تن شن و ماسه داشت.

ساخت بلندترین قلعه شنی جهان در دانمارک + عکس

ساخت بلندترین قلعه شنی جهان در دانمارک + عکس

ساخت بلندترین قلعه شنی جهان در دانمارک + عکس

ساخت بلندترین قلعه شنی جهان در دانمارک + عکس

ساخت بلندترین قلعه شنی جهان در دانمارک + عکس

ساخت بلندترین قلعه شنی جهان در دانمارک + عکس

ساخت بلندترین قلعه شنی جهان در دانمارک + عکس

ساخت بلندترین قلعه شنی جهان در دانمارک + عکس

ساخت بلندترین قلعه شنی جهان در دانمارک + عکس

ساخت بلندترین قلعه شنی جهان در دانمارک + عکس

ساخت بلندترین قلعه شنی جهان در دانمارک + عکس

 

تصویری


ویدئو