حریرچی از مردم عذرخواهی کرد

منبع: برترین ها

7

1400/4/20

10:47


معاون وزیر بهداشت به خاطر عدم واکسیناسیون کامل شهروندان عذرخواهی کرد.

عصر ایران: معاون وزیر بهداشت به خاطر عدم واکسیناسیون کامل شهروندان عذرخواهی کرد.

حریرچی از مردم عذرخواهی کرد

حریرچی در بازدید از بیمارستان شهید محمدی بندرعباس:

* عذرخواه مردم هستیم که هنوز واکسیناسیون کامل انجام نداده ایم.

* خاضعانه از مردم درخواست می کنیم تا چندماه آینده که پوشش واکسیناسیون در کشور بیشتر و ایمنی جمعی حاصل از واکسیناسیون محقق شود، شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو