به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

صرافی ملی 12

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۳,۹۹۵(بیست و سه هزار و نهصد و نود و پنج تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۴,۴۸۰(بیست و چهار هزار و چهارصد و هشتاد تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۸,۷۷۷(بیست و هشت هزار و هفتصد و هفتاد و هفت تومان) و قیمت فروش یورو ۲۹,۳۵۹(بیست و نه هزار و سیصد و پنجاه و نه تومان) است.