نمره ایرانی‌ها به عملکرد دولت در مدیریت کرونا

منبع: برترین ها

6

1400/4/20

11:22


نتایج یک پیمایش کشوری درباره دیدگاه مردم نسبت به کرونا اعلام شد.

ایسنا: نتایج یک پیمایش کشوری درباره دیدگاه مردم نسبت به کرونا اعلام شد.

یی

نتایج گزارش نظرسنجی دیدگاه مردم در خصوص کرونا  توسط گروه افکارسنجی وزارت ارشاد:

* نتایج یک پیمایش کشوری درباره دیدگاه مردم نسبت به کرونا نشان داد که ۴۸.۳ درصد پاسخگویان به میزان زیادی احساس می کنند نسبت به یک سال گذشته از نظر روحی و روانی ضعیف تر و عصبی تر شده اند و همچنین ۷۳.۷ درصد از پاسخگویان تمایل به تزریق واکسن کرونا دارند.

* ۲۹.۹ درصد افراد پاسخگو ترجیح می دهند از واکسن ایرانی استفاده کنند. در مقابل ۲۴.۱ درصد افراد تمایل به استفاده از واکسن ساخت خارج از کشور را داشته‌اند.

* ۴۴.۸ درصد پاسخگویان به سیاست های دولت در خصوص کنترل بحران کرونا اعتماد ندارند.

* میانگین نمره داده شده توسط پاسخگویان به عملکرد مسئولین در مدیریت کرونا ۹.۴۵ است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو