به گزارش دنیای اقتصاد، بازار آزاد در حالی امروز شاهد افزایش قیمت دلار است که یورو و پوند ارزان شدند.

قیمت دلار، یورو و پوند امروز 20 تیر 99

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۸۹۰ (بیست و چهار هزار و هشتصد و نود) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۸۹۰ ۱۰ ۰.۰۴ ۱۱:۱۹
۲۴,۸۸۰ -۷۰ -۰.۲۹ روز قبل
۲۴,۹۵۰ ۵۰ ۰.۲ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۰۵ درصدی، از ۲۹,۵۸۱ (بیست و نه هزار و پانصد و هشتاد و یک ) تومان به ۲۹,۵۶۹ (بیست و نه هزار و پانصد و شصت و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۵۶۹ -۱۲ -۰.۰۵ ۱۱:۲۰
۲۹,۵۸۱ ۷۳ ۰.۲۴ روز قبل
۲۹,۵۰۸ ۳۱ ۰.۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۰.۰۵ درصدی، از ۳۴,۶۳۳ (سی و چهار هزار و ششصد و سی و سه ) تومان به ۳۴,۶۱۹ (سی و چهار هزار و ششصد و نوزده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۶۱۹ -۱۴ -۰.۰۵ ۱۱:۲۰
۳۴,۶۳۳ ۳۱۷ ۰.۹۱ روز قبل
۳۴,۳۱۶ -۸۲ -۰.۲۴ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۴۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۷۸۸ (شش هزار و هفتصد و هشتاد و هشت ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۰,۰۰۶ (بیست هزار و شش ) تومان قیمت خورد.