به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت سکه امامی، نیم و ربع سکه امروز در بازار روند نزولی را تجربه کرد.

قیمت سکه 123

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,645,000 (ده میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۶۴۵,۰۰۰ -۲۵,۰۰۰ -۰.۲۴ ۱۱:۲۲
۱۰,۶۷۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۲۹ روز قبل
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۰.۳۲ ۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه امروز با کاهش ۰.۱۸ درصدی، از ۵,۶۲۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و بیست هزار) تومان به ۵,۶۱۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و ده هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۶۱۰,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰ -۰.۱۸ ۱۱:۲۴
۵,۶۲۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۵۴ روز قبل
۵,۶۵۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۵۴ ۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۲۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۵۸۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و هشتاد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۴۵,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و چهل و پنج هزار) تومان قیمت خورد.