به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلا و سکه امروز در بازار به مانند روز گذشته کاهش یافت.

قیمت طلا 123

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۰۶۰,۴۰۰ (یک میلیون و شصت هزار و چهارصد) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۲۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۶۰,۴۰۰ -۳,۰۰۰ -۰.۲۹ 11:23
۱,۰۶۳,۴۰۰ -۴۰۰ -۰.۰۴ روز قبل
۱,۰۶۳,۸۰۰ ۱,۸۰۰ ۰.۱۶ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۴۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۵۹۲,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و نود و دو هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۸۹۰ (بیست و چهار هزار و هشتصد و نود ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۸۹۰ ۱۰ ۰.۰۴ 11:19
۲۴,۸۸۰ -۷۰ -۰.۲۹ روز قبل
۲۴,۹۵۰ ۵۰ ۰.۲ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۰۵ درصدی، از ۲۹,۵۸۱ (بیست و نه هزار و پانصد و هشتاد و یک ) تومان به ۲۹,۵۶۹ (بیست و نه هزار و پانصد و شصت و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۵۶۹ -۱۲ -۰.۰۵ 11:20
۲۹,۵۸۱ ۷۳ ۰.۲۴ روز قبل
۲۹,۵۰۸ ۳۱ ۰.۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۰.۰۵ درصدی، از ۳۴,۶۳۳ (سی و چهار هزار و ششصد و سی و سه ) تومان به ۳۴,۶۱۹ (سی و چهار هزار و ششصد و نوزده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۶۱۹ -۱۴ -۰.۰۵ 11:20
۳۴,۶۳۳ ۳۱۷ ۰.۹۱ روز قبل
۳۴,۳۱۶ -۸۲ -۰.۲۴ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۴۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۷۸۸ (شش هزار و هفتصد و هشتاد و هشت ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۰,۰۰۶ (بیست هزار و شش ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,645,000 (ده میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۶۴۵,۰۰۰ -۲۵,۰۰۰ -۰.۲۴ 11:22
۱۰,۶۷۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۲۹ روز قبل
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۰.۳۲ ۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه امروز با کاهش ۰.۱۸ درصدی، از ۵,۶۲۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و بیست هزار) تومان به ۵,۶۱۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و ده هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۶۱۰,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰ -۰.۱۸ 11:24
۵,۶۲۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۵۴ روز قبل
۵,۶۵۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۵۴ ۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۲۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۵۸۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و هشتاد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۴۵,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و چهل و پنج هزار) تومان قیمت خورد.