عکس | تصویری غم‌انگیز از نوشته پشت لباس کادر درمان در زاهدان

تصویری تلخ از نوشته پشت لباس یک کادر درمان

تصویری تلخ از نوشته پشت لباس یک کادر درمان

تصویری تلخ از نوشته پشت لباس یک کادر درمان

تصویری تلخ از نوشته پشت لباس یک کادر درمان