منع سگ‌گردانی در محل بازی کودکان در پارک‌ها

منبع: برترین ها

5

1400/4/20

13:02


سگ‌گردانی در محل بازی کودکان در بوستان‌ها ممنوع شد.

فارس: سگ‌گردانی در محل بازی کودکان در بوستان‌ها ممنوع شد.

امروز در شورای شهر یک فوریت جداسازی محل گردش حیوانات خانگی از محل بازی کودکان در بوستان‌های شهر تهران تصویب شد.

در حال حاضر در اکثر بوستان‌های پایتخت با وجود ممنوعیت حضور حیوانات، حیوان‌گردانی صورت می‌گیرد و بسیاری از خانواده‌ها برای بازی کودکانشان با چالش مواجه هستند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو