کارتون خاص محمد طحانی درباره خاموشی‌ اخیر

منبع: برترین ها

6

1400/4/20

13:07


قطعی گسترده برق طی روز‌های اخیر سوژه محمد طحانی در روزنامه ابتکار شد.

برترین‌ها: قطعی گسترده برق طی روز‌های اخیر سوژه محمد طحانی در روزنامه ابتکار شد.

کارتون خاص محمد طحانی درباره خاموشی‌ اخیر

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو