طعنه سنگین عباس عبدی به اصولگرایان

منبع: برترین ها

6

1400/4/20

13:12


عباس عبدی، فعال سیاسی به مواضع اخیر اصولگرایان در قبال طالبان واکنش نشان داد.

برترین‌ها: عباس عبدی، فعال سیاسی به مواضع اخیر اصولگرایان در قبال طالبان واکنش نشان داد.

او نوشت: 

طعنه سنگین عباس عبدی به اصولگرایان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو