کارتون/ برای واکسن رایگان، پشت دَرای غربتیم!

5

1400/4/20

13:19


سلامت نیوز: سخنگوی گمرک از ورود ۱۸۰۰ مسافر ایرانی به مرز ارمنستان در ۴۸ ساعت اخیر خبر داد این موضوع سوژه انتشار کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد در صفحه اینستاگرامی اش شد.

کارتون/ برای واکسن رایگان، پشت دَرای غربتیم!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو