ویدئو/هراس کشورها از فروش واکسن کرونا به ایران

5

1400/4/20

15:20


ویدئو/هراس کشورها از فروش واکسن کرونا به ایران

سلامت نیوز: مدت هاست که تحریم ها به صورت غیرمستقیم بر روی واردات دارو تاثیر گذاشته و اکنون که کشور بیش از یک سال و نیم است که با کرونا دست و پنجه نرم می کند برای واردات واکسن کرونا به دلیل تحریم ها با مشکل مواجه هستیم و علت بزرگ عدم واردات به موقع واکسن کرونا بنا به گفته رییسی معاون بهداشت وزیر بهداشت، تحریم ها است.

به گزارش سلامت نیوز، دکتر رییسی معاون بهداشت وزیر در یک برنامه تلویزیونی می گوید:بگذارید بگویم مردم بدانند کشوری میگوید نام کشور ما را نگویید وقتی به شما واکسن میدهیم. ما میترسیم اسم کشور را بیاریم!
مجری من میگم: چین منظورتونه؟
رئیسی: بله

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو