واکسن ویژه برای مسئولان رسید!

منبع: برترین ها

5

1400/4/20

17:37


سید مسعود شجاعی طباطبایی، کاریکاتوریست، با این طرح خواستار لزوم توجه بیشتر مسئولان به مردم شده است.

برترین‌ها: سید مسعود شجاعی طباطبایی، کاریکاتوریست، با این طرح خواستار لزوم توجه بیشتر مسئولان به مردم شده است.

واکسن ویژه برای مسئولان رسید!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو