کوسه به کرخه آمد!

منبع: برترین ها

6

1400/4/20

21:20


خبرگزاری صداوسیما ویدئویی از حرکت کوسه در رود کرخه را منتشر کرده است.

خبرگزاری صداوسیما ویدئویی از حرکت کوسه در رود کرخه را منتشر کرده است.

کوسه به کرخه آمد!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو