وضعیت عجیب گشت شبانه برق در تهران!

منبع: برترین ها

9

1400/4/20

22:05


تیم‌های ویژه نظارت بر مصرف برق، به منظور قطع روشنی‌های غیر ضروری، فعالیت خود را در پایتخت آغاز کردند.

تیم‌های ویژه نظارت بر مصرف برق، به منظور قطع روشنی‌های غیر ضروری، فعالیت خود را در پایتخت آغاز کردند. موضوعی که سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.

وضعیت عجیب گشت شبانه برق در تهران!

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو