اظهارات حیرت انگیز وزیر بهداشت در برنامه زنده

منبع: برترین ها

13

1400/4/22

00:13


به نظر می‌رسد در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در زاهدان، نمکی، وزیر بهداشت در حین درگیری لفظی با مالکی گویا اظهاراتی شنیع را به زبان می‌آورد. تا آخر ببینید.

صداوسیما: به نظر می‌رسد در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در زاهدان، نمکی، وزیر بهداشت در حین درگیری لفظی با مالکی گویا اظهاراتی شنیع را به زبان می‌آورد. تا آخر ببینید.

اظهارات حیرت انگیز وزیر بهداشت

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو