تصاویری عجیب از محل پذیرش بیماران کرونایی

منبع: برترین ها

7

1400/4/22

08:04


انتشار تصاویری از محل انتظار و‌ پذیرش بیماران کرونایی در بیمارستان مسیح دانشوری تهران موجی از انتقاد کاربران فضای مجازی را به دنبال داشته است.

برترین‌ها: انتشار تصاویری از محل انتظار و‌ پذیرش بیماران کرونایی در بیمارستان مسیح دانشوری تهران موجی از انتقاد کاربران فضای مجازی را به دنبال داشته است.

تصاویری عجیب از بیمارستان مسیح دانشوری

تصاویری عجیب از بیمارستان مسیح دانشوری

تصاویری عجیب از بیمارستان مسیح دانشوری

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو