زیدآبادی: آخرالزمان شده است؟!

منبع: برترین ها

5

1400/4/22

10:25


احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در یادداشتی از شرایط کشور انتقاد کرده است.

برترین‌ها: احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در یادداشتی از شرایط کشور انتقاد کرده است.

او نوشت:

از اهالی استان کرمان است و می‌گوید:

"امسال که پسته‌ها را سرما از بیخ سوزانده، بارون هم که هیچی نیومده، علفچر پاک خشکیده، گوسفندا پوست و استخون شدن، گرونی هم که ور سرمون شب گرفته و روزگارمون را سیاه کرده، بیکاری هم که بیداد می‌کنه، کرونا هم که دست از سرمون ورنمی‌داره، هوا هم که گُر گرفته، برقمون هم که تو جوش گرما می‌ره، درختا هم که تو زقّ آفتاب پلوشیدن و میوه‌هاشون زغاله شده، دائم هم که مریضیم ... یه چرا با ما ئی کار می‌کنین؟ می‌خواد چه ورسرمون بیاد؟ یعنی داره آخرالزمون می‌شه؟"

مطالب مشابه


تصویری