توجیه نمکی درباره درگیری لطفطی با یک نماینده

منبع: برترین ها

7

1400/4/22

10:43


سعید نمکی، وزیر بهداشت، درباره حواشی درگیری لفظی با یک نماینده مجلس توضیحاتی ارائه کرد.

اسکا نیور: سعید نمکی، وزیر بهداشت، درباره حواشی درگیری لفظی با یک نماینده مجلس  توضیحاتی ارائه کرد.

او گفت:

نماینده زاهدان می‌خواست من رئيس دانشگاه‌ علوم‌پزشکی زاهدان را بردارم و کسی که او می‌خواهد، جایگزین کنم اما من آدم این حرف‌ها نیستم.

توجیه نمکی درباره درگیری لطفطی با یک نماینده

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو