خانه ای تاریخی از دوره صفویه + عکس

4

1400/4/22

11:02


خانه حقیقی اصفهان یکی از خانه‌های دوره صفویه است که در محله قدیمی پشت بارو واقع شده است. این خانه متعلق به فردی به نام اخوان حقیقی بوده است.

خانه ای تاریخی از دوره صفویه + عکس

خانه ای تاریخی از دوره صفویه + عکس

 

تصویری


ویدئو