ازدحام و بی‌نظمی در سوله‌ی تزریق واکسن کرونا

منبع: برترین ها

5

1400/4/22

11:45


تصویری از ازدحام و بی‌نظمی در سوله مدیریت بحران بزرگراه حقانی تهران برای تزریق واکسن کرونا در فضای مجازی منتشر شده.

برترین‌ها: تصویری از ازدحام و بی‌نظمی در سوله مدیریت بحران بزرگراه حقانی تهران برای تزریق واکسن کرونا در فضای مجازی منتشر شده.

ازدحام و بی‌نظمی در سوله‌ی تزریق واکسن کرونا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو