تصاویری از فرش قرمز «گزارش فرانسوی» در کن

تصاویری از فرش قرمز «گزارش فرانسوی» در کن


منبع: برترین ها

8

1400/4/22

12:09


تصاویری از فرش قرمز فیلک «گزارش فرانسوی» ساخته وس اندرسون را ببینید.

دنیای تصویرآنلاین: تصاویری از فرش قرمز فیلک «گزارش فرانسوی» ساخته وس اندرسون را ببینید.

لئا سیدو یکی از بازیگران این فیلم که در داستان همسرم ساخته ایلدیکو انیدی هم ایفای نقش کرده،به دلیل مثبت بود تست کرونا در جشنواره حضور ندارد.

تصاویری از فرش قرمز «گزارش فرانسوی» در کن

تصاویری از فرش قرمز «گزارش فرانسوی» در کن

تصاویری از فرش قرمز «گزارش فرانسوی» در کن

تصاویری از فرش قرمز «گزارش فرانسوی» در کن

تصاویری از فرش قرمز «گزارش فرانسوی» در کن

تصاویری از فرش قرمز «گزارش فرانسوی» در کن

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو